Logo

Not Getting Our Emails?

Som medlem hos EUcasino vet du säkert att vi skickar, uppdateringar och viktig information till din e-mailadress.

Får du inte våra e-mails?

Somliga Internetleverantörer använder antispam-filter för att deras kunder endast ska få de e-mails de vill ha. På grund av detta kan även viktiga e-mails fasta i dessa filter, vilket kan göra att du inte får viktiga e-mails från oss - EUcasino.

Uppdatera din e-mailprenumeration

Du kan vidta följande åtgärder för att säkerställa att du får våra e-mails::

  1. Kontakta vår 24/7 support för att kontrollera att du prenumererar på våra utskick.
  2. Kontrollera att din e-mailadress är uppdaterad och korrekt angiven.